Begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen is het belangrijk dat uw kind weet wat hij/zij leest. Bij begrijpend lezen gaat het erom dat de inhoud van de tekst verbonden wordt met de (voor)kennis. Hoe groter deze voorkennis is, hoe beter de betekenis van de tekst begrepen kan worden. Woordenschat is ook een onderdeel van begrijpend lezen. Begrijpend leesproblemen kunnen leiden tot rekenproblemen bij de zogenaamde verhaaltjessommen. Het grootste probleem bij begrijpend leesproblemen is echter dat dit de kan leiden tot verminderde leesmotivatie. Wanneer er minder gelezen wordt, ontstaat een negatieve spiraal. Daarom ook is het bevorderen van leesmotivatie bij Atot10 remedial teaching een belangrijk onderdeel van de begeleiding.

Bij Atot10 remedial teaching oefenen we verschillende aspecten zoals het voortdurend oefenen op het letterlijke en figuurlijke begrip van wat in de tekst staat, het kunnen vinden van de belangrijkste informatie over de hoofdgedachte en thema, de inhoud van de tekst kunnen voorspellen; conclusies kunnen trekken, de informatie uit teksten kunnen samenvatten en verschillende tekst-soorten kunnen onderscheiden.samenvatten en het gebruiken van kernwoorden kan voor een beter overzicht van de tekst zorgen.

Om een tekst te kunnen begrijpen wordt het tekstbegrip onderverdeeld in 3 niveaus:
Microniveau; wat is de betekenis van een woord, hoe groot is je woordkennis;
Mesoniveau; hoe is het inzicht van de opbouw en structuur van de tekst;
Macroniveau; wat is de hoofdgedachte van de tekst, wat zijn de grote lijnen van het verhaal.


Bij Atot10 remedial teaching kijken we aan welk onderdeel met uw kind moet worden gewerkt. Dat doen we door het analyseren van een leestoets. Elke begeleiding is bij Atot10 remedial teaching, een op maat afgestemde individuele begeleiding.  

 

Alles over Atot10

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

 

Over Atot10

Onze VISIE, onze PASSIE

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Alles over remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10

Alles over dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Alles over extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

Spelling

Alles over privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet in werking getreden en daarom wil ik je informeren over de manier waarop ik omga met jouw vertrouwelijke gegevens. Heb je hierna nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via [email protected].

 

Privacyverklaring