STERKer STAAN Faalangsttraining

STERKer STAAN is een faalangsttraining voor kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf groep 5. Bij Atot10 spreken wij liever van succestraining. Wil je iets bereiken dan werkt het veel beter om je te focussen op wat je wil dan op wat je niet wil of belemmert.

Faalangst kan ook voorkomen zonder dat er sprake is van een ander leerprobleem. Het is de angst om te mislukken in die situaties waarin iemand wordt of denkt te worden beoordeeld. Wanneer het presteren er ernstig onder leidt en dit niet één keer, maar veel vaker voorkomt, kan er sprake zijn van faalangst.

 

Er zijn drie soorten faalangst:
Cognitieve faalangst:
Kinderen zeggen hierbij vaak: “Ik had een black- out.” Of “Straks wist ik het echt nog!”. Ouders en leerkrachten zeggen bij deze soort faalangst vaak: “Er komt niet uit wat er in zit.”

Sociale faalangst:
Van sociale faalangst spreken we wanneer een kind het moeilijk vinden om voor  een groep  te praten, bijvoorbeeld bij de boekenkring of een spreekbeurt. Een kind vindt het moeilijk om te praten wanneer het merkt dat er anderen luisteren.

Motorische faalangst:
Bij motorische faalangst kun je “verstijfd staan van schrik” of je “helemaal verlamd” voelen. Deze vorm van faalangst kan onder andere voorkomen bij de gym, maar ook bij het maken van een tekening.
Faalangst kan zich dus op meerder vlakken uiten, maar een ding is zeker……het belemmert het kind om dat te laten zien wat het wèlkan.

Met de training STERKer STAAN , succestraining wordt geleerd hoe een kind om kan gaan met faalangst. Spelenderwijs wordt met behulp van allerlei werkvormen geleerd hoe het sterker kan staan in die situaties waar het zich niet gemakkelijk bij voelt. Belangrijk is dat er geleerd wordt hoe negatieve, belemmerende gedachten omgezet kunnen worden in positieve stimulerende gedachten. Hierdoor kan een kind wèl laten  zien wat het kan.

 

In de training STERKer STAAN succestraining zijn vier onderdelen verwerkt. Het zijn:

  • RET (Rationele Emotieve Therapie)
  • Oefeningen om mentaal en fysiek sterker te staan
  • Motorische oefeningen
  • Ontspanningsoefeningen

Bij Atot10 werkt een gecertificeerd STERKer STAAN trainer. De training STERKer STAAN  is ontwikkeld door Anneke Bezem. Zij  is onder andere bekend om haar samenwerking met schrijfster Marion van de Coolwijk. 


De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 60 minuten, een intake- en eindgesprek.
Wilt u meer informatie over STERKer STAAN en over de deze training. 

Alles over Atot10

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

 

Over Atot10

Onze VISIE, onze PASSIE

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Alles over remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10

Alles over dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Alles over extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

Spelling

Alles over privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet in werking getreden en daarom wil ik je informeren over de manier waarop ik omga met jouw vertrouwelijke gegevens. Heb je hierna nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via [email protected].

 

Privacyverklaring