Remedial teaching Nijmegen

Bent u op zoek naar een Remedial Teaching praktijk in Nijmegen en omgeving? Dan heeft Atot10 alle mogelijkheden tot haar beschikking om uw kind te ondersteunen. Stuur vrijblijvend een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. als u meer informatie wilt over de Remedial teaching of individuele begeleiding mogelijkheden bij Atot10.

 

Atot10 remedial teaching in Nijmegen biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, huiswerk, etc.

Extra begeleiding of extra bijles

Wat is het verschil tussen extra begeleiding (van een remedial teacher) of tussen extra bijles? Dit is een vraag die wij vaak krijgen in onze praktijk Atot10 in Nijmegen. Wanneer een kind moeite heeft met een bepaald vak kan het kind daarvoor bij Atot10 extra bijles krijgen. Met een één-op-één bijles wordt er gekeken wat het probleem precies is en op welke manier dit opgelost kan worden. Remedial Teaching, afgekort R.T., is niet hetzelfde als bijles. Bij remedial teaching gaat het om het toepassen van gespecialiseerde behandelingstechnieken die uitgaan van en gericht zijn op de specifieke problemen van het kind. Het is gespecialiseerd maatwerk. Er wordt doelgericht en intensief gewerkt om het probleem op te lossen of om het kind te leren met deze problemen om te gaan.

Extra aandacht

Naar schatting heeft ongeveer 1 op de 5 kinderen op de basisschool gedurende korte of langere tijd extra aandacht nodig. Het gaat dan echt niet alleen om “zwakke” leerlingen, ook “sterke” leerlingen kunnen het moeilijk hebben. Elke leerling ontwikkelt zich op zijn/ haar eigen unieke wijze. Wanneer deze eigen wijze anders verloopt dan verwacht kan de motivatie om zich op te ontwikkelen af nemen of zelfs ontbreken. Elk kind heeft sterke kanten. Door het accent te leggen op de kwaliteiten van het kind, inzicht te geven in het eigen handelen en haalbare doelen te stellen, wordt de motivatie vergroot en dit leidt tot betere leerprestaties. Bij Atot10 remedial teaching wordt leren weer leuk!

Hulp bij leerproblemen, begrijpend lezen, concentratieproblemen etc.

Vanwege onze aanpak ervaren kinderen de begeleiding niet als een extra belasting.  Atot10 richt zich op kinderen van het (speciaal) basisonderwijs en kan hulp bieden bij leerproblemen op de gebieden van lezen en dyslectie, rekenen en dyscalculie, spellen, concentratie en werkgeheugenproblemen.

 

Door onze begeleiding wordt uw kind meer op zijn/ haar kwaliteiten aangesproken waardoor het zelfvertrouwen toeneemt en waardoor hij/ zij ook beter gaat functioneren.

Alles over Atot10

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

 

Over Atot10

Onze VISIE, onze PASSIE

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Alles over remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10

Alles over dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Alles over extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

Spelling

Alles over privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet in werking getreden en daarom wil ik je informeren over de manier waarop ik omga met jouw vertrouwelijke gegevens. Heb je hierna nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via [email protected].

 

Privacyverklaring