Kenmerken van dyscalculie

Een kind met dyscalculie:

 • Blijft langer op vingers tellen.
 • Gebruikt simpele rekenprocedures.
 • Heeft moeite met clusters van 5, 10, 100, 1000 etc.
 • Maakt veel fouten bij een stapsgewijze aanpak. 
 • Moet steeds opnieuw bedenken welke stappen genomen moeten worden.
 • Heeft moeite of kan geen gebruik maken van eerder opgedane kennis.
 • Heeft problemen met de plaats van getallen.
 • Maakt veel fouten bij het schrijven van getallen zoals 37-73.

De volgende kernmerken hebben niet specifiek met rekenen te maken:

 • Traag of trager tempo.
 • Impulsieve aanpak.
 • Moeite met korte-termijngeheugen.
 • Niet weten wat te doen na een instructie.
 • Niet weten wat te moeten doen na het lezen van een opdracht.
 • Minder flexibiliteit bij het overschakelen van het ene naar het andere niveau.
 • Moeite met het zelf controleren van het werk.
 • Moeite met reflecteren op het eigen werk.
 • Faalangst.

Bekijk de film Proef op de som - studeren met dyscalculie van Artevelde Hogeschool in België om een indruk te krijgen wat het betekend om dyscalculie te hebben.

 

 

Alles over Atot10

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

 

Over Atot10

Onze VISIE, onze PASSIE

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Alles over remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10

Alles over dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Alles over extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

Spelling

Alles over privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet in werking getreden en daarom wil ik je informeren over de manier waarop ik omga met jouw vertrouwelijke gegevens. Heb je hierna nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via [email protected].

 

Privacyverklaring