Leesproblemen

Atot10 Remedial Teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen leerlingen bij het leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling en begrijpend lezen.


Er zijn veel kinderen die in meer of mindere mate leesproblemen hebben. De leesvaardigheid komt niet of nauwelijks op gang of er zijn problemen met het leestempo.

 

Vol enthousiasme zijn ze gestart met het leren lezen. Al aan het eind van de kleutergroep moeten ze al veel ( ongeveer 12 ) klanktekenkoppelingen beheersen. Is dat niet het geval en gaat het bij de herfstmeting nog niet goed, dan is het belangrijk om al extra hulp te bieden. Meestal bestaat deze hulp uit verlengde instructie van de leerkracht. Leidt deze hulp niet tot het gewenste resultaat dan heeft onderzoek aangetoond dat deskundige remedial teaching zinvol is.
Een zwakke lezer krijgt het in groep 4 nog moeilijker. Teksten worden qua zinnen en structuur langer en ingewikkelder. Het gevaar is aanwezig dat een zwakke lezer steeds verder achter gaan lopen.

Leesproblemen hebben vooral veel invloed op leesmotivatie. Het lezen wordt een kwelling en daardoor pakt het kind steeds minder snel een boek. Door het minder lezen wordt het leesprobleem steeds groter. Vaak ook staat het samen lezen thuis onder druk en ontstaan er voor ouders en kind situaties die beiden niet willen.
Maar ook in de klas/ groep heeft het moeilijk lezen veel gevolgen. Uit onderzoek van van Langedijk en Hoek blijkt dat leesproblemen veel impact kunnen hebben op het sociaal emotioneel welbevinden van het kind. Door leesproblemen staan ook andere schoolse vakken onder druk. Het leren gaat langzaamaan steeds moeilijker. Niet alleen worden de teksten langer, maar ook bij rekenen moet er steeds meer gelezen worden. Wanneer er dan teveel aandacht uit moet gaan naar het technisch lezen – weten welke woorden er staan- is het vaak veel moeilijker om de tekst ook begrijpend te lezen.

 

 

Atot10 leesbegeleiding

 

Atot10 remedial teaching kan hierbij helpen. Misschien heb je al gemerkt dat alleen meer lezen niet voldoende is. Beter leren lezen kan alleen wanneer dit gepaard gaat met deskundige hulp en het aanleren van effectieve lees-strategieën. Er zijn goede lees-strategieën die helpen om beter te leren lezen.
Bij onze begeleiding kijken wij welke strategie het beste past bij het kind. Als ouder ben je voor ons thuis een onmisbare schakel. De aanpak welke je gaat toepassen stemmen wij af op het leesniveau. Samen met je kind gaat je onder begeleiding van ons oefenen hoe je dit het beste kunt doen en hoe je je kind het beste kan ondersteunen. Door onze aanpak ziet jouw kind dat dit ook voor jou een leerproces is.

Alles over Atot10

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

 

Over Atot10

Onze VISIE, onze PASSIE

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Alles over remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10

Alles over dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Alles over extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

Spelling

Alles over privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet in werking getreden en daarom wil ik je informeren over de manier waarop ik omga met jouw vertrouwelijke gegevens. Heb je hierna nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via [email protected].

 

Privacyverklaring