Over Atot10

Lukt het je kind niet om dat eruit te halen wat erin zit? Gaan de resultaten achteruit? Neemt de frustratie toe? Maak je je als ouder zorgen? Bij Atot10 maaktgaat elk kind een stap(je) vooruit.

 

Atot10
Vijfentwintig jaar geleden is Mayke gestart met de begeleiding van leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Mayke heeft diverse lange en korte opleidingen gevolgd om haar expertise en specialisaties uit te breiden. Naast haar eigen praktijk werkte zij daarnaast ook in het onderwijs.
Niet alleen ouders, maar ook leerkrachten, docenten, directeuren en IBers weten de weg naar ons te vinden. Ben jij bij het onderwijs betrokken en vraag jij je af wat Atot10 voor jou of jouw leerling(en) kan betekenen,? Dan ben je van harte welkom op onze locatie of komen wij naar jou toe. Bel ons voor een afspraak.
Atot10 is een lerende en ontwikkelende organisatie. We streven naar kwaliteit en het verbeteren van onze eigen bekwaamheden. Dit doen we door het volgen van bijscholingen. Daarnaast zijn er om ons heen diverse personen van verschillende disciplines waar wij een beroep op kunnen doen en die met ons samenwerken. Zij staan ons gevraagd en ongevraagd bij met raad en advies.

 

Leren is leuk en dat stralen wij uit!

We werken vanuit een passie om iedereen een stap(je) meer te kunnen laten maken, om weer zelfvertrouwen te krijgen in hun eigen mogelijkheden waarbij wij uitgaan van waar ze goed in zijn. Als een kind zijn of haar probleem begrijpt, accepteert, weet wat de vaardigheden zijn die het wel beheerst en tijdens het leerproces succeservaringen kan opdoen, krijgt het meer zelfvertrouwen. Dan pas kan je gaan groeien!

Positieve, directe en opbouwende feedback, het werkt! Wanneer een leerling op de een of andere manier niet tot het niveau komt wat binnen zijn/haar mogelijkheden ligt, dan ligt onze prioriteit en kwaliteit om het vertrouwen in eigen kunnen en eigen mogelijkheden terug te geven. Wij doen dat onder andere door oplossingsgericht werken. Verderop in leest u meer hierover onder het hoofdstuk Kids’ Skills en Mission Possible.

Persoonlijke aandacht, eerlijkheid en oprechtheid zijn sleutelbegrippen in onze organisatie. Elke leerling en, elke ouder wordt serieus genomen. Naast motivatie is het belangrijk om vaardigheden voor zelfstandig leren te leren en te komen tot verbetering van zwakke kanten. Dit kan door aan te sluiten bij de persoonlijke manier van leren.

Alles over Atot10

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

 

Over Atot10

Onze VISIE, onze PASSIE

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Alles over remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10

Alles over dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Alles over extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

Spelling

Alles over privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wet in werking getreden en daarom wil ik je informeren over de manier waarop ik omga met jouw vertrouwelijke gegevens. Heb je hierna nog vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via [email protected].

 

Privacyverklaring