Atot10

Remedial teaching

Uitleg score entreetoets

Na de afname van de entreetoets wordt de score van de leerling door het CITO verwerkt. Na enkele weken krijgt het kind onderstaand overzicht mee naar huis.

cito uitslag

Wat betekenen al die getallen en sterretjes? 
Allereerst worden de verschillende toetsonderdelen opgesomd: taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden. Deze toetsonderdelen zijn samengesteld uit een aantal deeltaken die ook weergegeven staan. Daarnaast staan een viertal kolommen.
In de eerste kolom (A) wordt van de verschillende onderdelen vermeld hoeveel vragen er waren. In de tweede kolom (B) staat hoeveel procent van deze vragen door de leerling goed is beantwoord. In de derde kolom (C) staat het percentiel: dit getal geeft aan hoe de leerling op dit onderdeel heeft gescoord ten opzichte van alle andere leerlingen in Nederland.
Scoort een leerling daar 68, dan heeft 68% van alle leerlingen in Nederland het even goed of slechter gedaan dan deze leerling en heeft 32% het beter gedaan.

Het percentiel is een relatieve weergave en afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de opgave. Maakt de leerling bijvoorbeeld 80% van alle opgaven goed, maar hebben  de meeste andere kinderen 90% goed, dan zal het percentiel relatief laag uitvallen. Hebben de meeste andere leerlingen bijvoorbeeld maar 70% van deze opgaven goed beantwoord dan heeft deze leerling het dus relatief heel goed gedaan en zal het percentiel juist hoog zijn.
Het percentiel is de belangrijkste score van de entreetoets; op basis hiervan wordt een voorlopig schooladvies gegeven. In de laatste kolom (D) wordt de percentielscore met een sterretje aangegeven. Hoe meer naar rechts het sterretje staat, hoe beter de leerling scoort ten opzichte van de rest.

De Romeinse cijfers ( in het rode kader onder de D kolom) corresponderen met het schooltype dat wordt geadviseerd: V=VMBO-b, IV=VMBO-k, III=VMBO, II=HAVO, I=VWO

De plaats van de sterretjes in de blauwe balk geeft dus als eerste een schooladvies aan, maar er kan ook worden afgeleid aan welke (zwakke) onderdelen nog moet gewerkt of juist waar deze leerling goed in is.

De onderdelen in het witte kader horen bij het “Begrijpen van teksten”. Deze scores tellen niet mee voor de einduitslag van de entreetoets maar geven wel een indicatie hoe deze leerling deze leerstof heeft verwerkt.

Tot slot de groen balk. Hierin is het totaaloverzicht te zien; Hier kan het uiteindelijke schooladvies het beste worden afgelezen.

Atot10 Centrum voor leerbegeleiding

Atot10 remedial teaching biedt hulp en begeleiding aan leerlingen die moeite hebben met lezen, rekenen, taal, leren leren, CITO toetsen, faalangst, motivatieproblemen, gedragsproblemen, etc.

 

 

Over Atot10 

Onze VISIE, onze PASSIE

Atot10-zine

Hoe werken wij? 

Pedagogisch Didactisch Onderzoek

Alles over lezen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van leesproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij leren lezen, technisch lezen, tempoversnelling, begrijpend lezen.

 


Leesproblemen
Sleeplezen

Leesdozen
Begrijpend lezen

Alles over Dyslexie

Heeft mijn kind dyslexie? Wat houd dyslexie precies in? Hoe kan dit worden vastgesteld bij mijn kind? Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt u in dit blok vinden.  

 

 

Wat is dyslexie?

Onze begeleiding

Vergoede zorg dyslexie

Remedial teaching

Remedial teaching (rt) is het Engels voor herstellend leren. Rt wordt gegeven aan die leerlingen die behoefte aan extra hulp en ondersteuning binnen het leren nodig hebben.  Rt hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling.

 

  

Atot10 remedial teaching
Wat is remedial teaching?
Wat is een remedial teacher (rt’er) ?

Hoe werken wij? 

Alles over rekenen

Atot10 remedial teaching biedt hulp bij allerlei vormen van rekenproblemen. Wij ondersteunen kinderen bij .... 

 

 

 

 

 

Rekenen

Rekentoets

Jamara Rekenen, een andere aanpak

Rekenbegeleiding bij Atot10 

Alles over Dyscalculie

Zijn rekenproblemen een teken van dyscalculie? En hoe komt u erachter of dit hetgeen is wat de problemen bij uw kind veroorzaakt? 

 

 

 

 

 

Dyscalculie

Kenmerken van dyscalculie

Extra trainingen

Atot10 biedt verschillende trainingen aan om stress af te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

 

CITO EINDTOETS begeleiding

Brugklastraining

STERKer STAAN Faalangsttraining

Alles over spelling

Heeft uw kind extra begeleiding nodig op het gebied van spelling? Door de aanpak van Atot10 leren leerlingen vooral die spellingvaardigheden die nodig zijn voor de lange termijn!

 

 

 

 

 

 

Spelling